Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Mười Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 10   Tháng 12 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

ĐẤNG DUY NHẤT

TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mt 23:1-12 ≈ Mc 12:38-40; Lc 11:43-46; 20:45-47] Chúa nói với dân chúng và môn đệ: Các kinh sư và người Pha-ri-sêu Ngồi tòa ông Mô-sê dạy nhiều điều Điều họ nói thì hãy làm, hãy giữ Việc họ làm, đừng có làm theo họ Bởi vì họ chỉ nói [...]

MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KHIÊM NHƯỢNG

PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=pFPcdNvJd9Q 04/11 THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11. “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Có vẻ như chúng ta vẫn thích chọn cho mình một chỗ nhất trong gia đình, trong giáo xứ, trong hội [...]

THỰC LÒNG YÊU CHÚA, YÊU NHAU, YÊU NGƯỜI

PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=9UspGpNh_XE 03/11 THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6. “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?” Thiên Chúa thấu suốt cả những lẽ kín niềm riêng của mỗi người, thấu suốt cả những [...]

CHẾT TẠI NƠI THI HÀNH SỨ VỤ

PM. Cao Huy Hoàng 02/11 THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Rm 8, 31b-39; Lc 13, 31-35 “Không lẽ một tiên tri phải bị giết chết ngoài thành Giêrusalem?” Thành thánh Giê-ru-sa-lem, là nơi Thiên Chúa Chí Thánh cư ngụ, đã bị con người biến thành chỗ chợ búa. Lòng người là đền thờ Thiên [...]

ĂN GÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI?

Pm. Cao Huy Hoàng 02/11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6, 51-59 “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. Người ta cần cái ăn để sống. Cái ăn ở trần gian này thì vô số, nhưng không có cái [...]

NGHIÊNG MÌNH VỀ BÊN THÁNH GIÁ CHÚA

PM. Cao Huy Hoàng 02/11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43 “Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” Chúng ta quen gọi tội nhân bị treo trên thập giá bên hữu Chúa Giê-su là kẻ trộm lành. Nghe vô lý lạ kỳ, bởi đã [...]

CÁC LINH HỒN BẦU CỬ CHO CHÚNG TA

PM. Cao Huy Hoàng 02/11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26 “Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con” Vì lòng xót thương, Thiên Chúa Cha đã trao phó chúng ta cho Chúa Giê-su, để nhờ tin vào Người mà chúng ta được [...]