Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Hãy Có Cái Nhìn Bao Dung

 Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Chúa Nhật Lời Chúa: Lc 13,1-9 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người [...]

NIỆM KHÚC TRUYỀN TIN

Một thôn nữ đơn sơ Sống cuộc đời giản dị Nhưng được đầy ơn lạ Thiên Chúa đã trao ban Phận nữ tỳ mọn hèn Không bon chen thế sự

NỮ TỲ VĨ ĐẠI

TRẦM THIÊN THU NỮ TỲ KHIÊM NHU TÍN THÁC TUÂN PHỤC THÁNH MẪU VĨ ĐẠI TRÀN ĐẦY THÁNH ÂN Khiêm nhường, tín thác và tuân phục là ba nhân đức quan trọng và liên quan lẫn nhau, liên kết như “chiếc kiềng” cân bằng đời sống tâm linh. Mỗi nhân đức đều có tầm quan [...]

ĐÔI BÓNG

[Niệm khúc Lc 16:19-31] Sinh ra cũng kiếp con người Có kẻ tươi cười tận hưởng giàu sang Lạc loài có kẻ lang thang Cái nghèo đeo bám, hoang mang tháng ngày Cố hoài chẳng thoát đọa đày Chạy trời chẳng thoát nắng gay gắt đời

NHÌN CHAY

Bồi hồi tâm sự Mùa Chay Nào ai có hiểu niềm cay nỗi sầu! Áo, cơm chia sẻ cùng nhau Mà nỡ lòng nào dứt nghĩa tình thân? (1) Phàm nhân yếu đuối mọn hèn Nhiều khi cảm thấy phân vân trong lòng

PHỤC VỤ THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-SU

PM. Cao Huy Hoàng 20/3 THỨ TƯ, TUẦN 2 CHAY Gr 18,18-20; Mt 20,17-28. “Người ta sẽ lên án tử cho Người” (Mt 20, 18) Chúa Giê-su đem 12 môn đệ lên Giê-ru-sa-lem, dọc đường, Người lại nói cho các ông biết là “Người bị án tử hình”, nhưng “đến ngày thứ 3, Người sẽ [...]