Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Sống xứng tầm người con Thiên Chúa

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Luca (9, 28-36) trích đọc vào Chúa nhật II mùa Chay năm C) Nhìn vào dáng vẻ bên ngoài của Chúa Giê-su, người đời nhận thấy Ngài chỉ là anh thợ mộc giản dị làng Na-da-rét hoặc là một ông thầy giảng dạy lôi cuốn, hấp [...]

DẤU LẠ CẢ THỂ

PM. Cao Huy Hoàng 13/3 THỨ TƯ, TUẦN 1 MÙA CHAY Gn 3,1-10; Lc 11,29-32. “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona” (Lc 11, 29) Dấu lạ Gio-na là chuyện tiên tri Gio-na bị cá nuốt chững vào trong bụng ba ngày ba đêm, rồi cá [...]

HOÁN CẢI THẬT LÒNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần I Mùa Chay. Lc 11, 29 – 32 Cũng bởi lòng tham, kiêu căng, ích kỷ, bon chen, hẹp hòi mà người ta trở nên đối nghịch, hận thù, chiến tranh, xung đột, chém giết lẫn nhau, không nhận ra sứ điệp Thiên Chúa gọi mời “quay [...]

LÂNG LÂNG HẠNH PHÚC

[Niệm khúc Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-8; Mc 9:2-8] Ba Tông Đồ (1) được theo Thầy Lên Ta-bor thấy tuyệt vời vinh quang Ba ông sung sướng quá chừng Thật là “quá đã”, vui mừng lắm thôi! Phêrô nhanh nhảu cất lời: “Ở đây tốt lắm, Thầy ơi là Thầy!

LÊN CAO

[Niệm khúc Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-8; Mc 9:2-8] Theo Thầy lên Núi Ta-bor Lánh xa cõi tục, quên lo lắng đời Bất ngờ thấy Chúa sáng ngời Dung nhan khác lạ, tinh khôi chói lòa Ê-li-a với Mô-sê Cùng Thầy đàm đạo say mê lạ lùng Xa đời nên sướng vô cùng

LỜI KINH TIẾNG CẦU

[Niệm khúc Mt 7:7-12] Mình mong thì người cũng muốn Điều tốt ai cũng ước ao Cục đường sao lại giành hết Cục cuối khó nuốt mới trao? Cái gì khó thì đùn đẩy Cái gì dễ thì chẳng chê