Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỢNG, YÊU THƯƠNG

PM. Cao Huy Hoàng 07/3 THỨ NĂM SAU LỄ TRO Lc 9, 22-25. T. nữ Perpêtua và Phêlixita, TĐ “Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống” (Lc 9, 24) Chúa Giê-su báo cho các môn đệ biết Người sẽ phải chịu thương khó, chịu chết và sống lại. Đồng thời, Người mời [...]

VÁC THẬP GIÁ ĐỜI MÌNH

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Sau Lễ Tro. Lc 9, 22 – 2 Vị linh mục đang hăng say giảng về thập giá, cụ già giơ tay đứng lên, chỉ vào người vợ và nói : “Thưa cha! con xin trả thập giá này cho cha, con đã vác 50 năm mệt mỏi [...]

ĐỪNG ĐỂ MẤT MẠNG SỐNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm Sau Lễ Tro. Lc 9, 22-25 Được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, con người có hồn lẫn xác. Cả “hai sự sống” này đều quan trọng, là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Con người không có quyền gì trên sự sống mình và [...]

HOÀN LƯƠNG

Sấp mình thống hối ăn năn Cầu xin Thiên Chúa từ nhân chúc lành Con như sâu bọ hôi tanh (1) Mặt người mà bụng dạ thành quỷ ma Đáng gì thân phận bụi tro Mà dám kiêu kỳ, ngạo mạn, ngông nghênh Mùa Chay bất chợt giật mình

Cám dỗ trong cuộc đời

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Luca (Lc  4, 1-13) trích đọc trong Chúa nhật I mùa Chay năm C) Khi bàn về thân phận con người, triết gia Platon nhận định rằng: “Con người như một cỗ xe có hai ngựa kéo về hai chiều đối nghịch.” Có một thế lực [...]

THÁNH NHẬT

Ngày Thứ Tư Lễ Tro Là một ngày Thánh Nhật Ăn chay và kiêng thịt Sám hối và trở về Cầu xin Chúa thứ tha Bao lỗi lầm, tội lỗi Bao lọc lừa, gian dối

HAI CON ĐƯỜNG

[Niệm khúc Ðnl 30:15-20; Lc 9:22-25] Muốn theo Chúa và muốn hưởng vinh phúc Phải bỏ mình vác thập giá hằng ngày Một là chết, mãi mãi chịu đọa đày Hai là sống, được đời đời hạnh phúc Hai con đường nhưng chỉ được chọn một Không thể nào lập lờ chơi nước đôi